Izložba ćilim sjećanja Srebrenice

ĆILIMI SJEĆANJA  su mnogo puta bili izloženi u BiH, zapadnoj Evropi i Sjevernoj Americi kao dio kampanje koje provode BOSFAM  i Advocacy Projekt u partnerstvu.

Mnoge  izložbe su bile organizovane  u Washington DC-u i New York-u kako bi Amerikanci mogli da se upoznaju  sa ĆILIMOM SJEĆANJA i  pričama  žena  koje su ih tkale.

Ćilimi su bili u Hagu za vrijeme suđenje Karadžiću,  u džamijama bosanskih dijaspore u St. Louis-u  i, u Čikagu, Njujorku,  naravno, u Potočarima i  Srebrenici,  mjesto gdje se desilo genocid. Više   od 100,000 ljudi su imali prilike vidjeti jedan  ili više ćilima sjećanje.

Ovaj godine, BOSFAM će opet izložiti svoje ćilime u Srebrenici kao dio komemoracije 20 g. od genocida u Srebrenici.